AKCE JE ODLOŽENA

Milí absolventi,

s politováním Vám musím oznámit, že plánované Setkání absolventů spojené s oslavami 25. výročí FaME (18. 9. 2020) jsme nuceni na poslední chvíli odložit. Důvodem je nedoporučení ze strany ředitele Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Velmi nás to mrzí, protože ještě na začátku týdne vypadala situace jinak a přípravy byly v plném proudu. S KHS i dalšími příslušnými orgány jsme byli v pravidelném kontaktu, společně jsme také konzultovali potřebná preventivní hygienická opatření na akci. Těšili jsme se, že si i tak oslavy užijeme a budeme mít na páteční den krásnou vzpomínku.

Za celý tým FaME, který v rámci příprav odvedl opravdu velký kus práce, se Vám tímto omlouvám za případné komplikace. I pro nás to v této chvíli znamená velké zklamání a nemalé organizační změny. Rozhodnutí zasahuje i do našich dalších akcí: konferencí, promocí a pochopitelně i výuky.

Pevně věřím, že FaME UTB pro Vás i přes tyto okolnosti zůstává skvělou investicí.

A #pocitamesvami i v příštím roce v náhradním termínu, který bude včas upřesněn.

doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
děkan Fakulty managementu a ekonomiky

💙Zde je zpráva také na webových stránkách FaME.